#

บริษัทสรณ์พิบูรณ์ จำกัด


ซื่อสัตย์ เต็มที่ ฉับไว ใส่ใจทุกรายละเอียด


งานด้านทรัพยากรบุคคล
ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร และรับทำเงินเดือนค่าจ้าง

สนใจบริการ

บริษัทสรณ์พิบูรณ์ จำกัด


ซื่อสัตย์ เต็มที่ ฉับไว ใส่ใจทุกรายละเอียด


งานบัญชีและภาษี ครบวงจร
ให้คำปรึกษาด้านงานบัญชี รับทำบัญชี ภาษี ครบวงจร ปิดงบการเงิน

สนใจบริการ

Human Resource & Accounting

ทรัพยากรมนุษย์และการบัญชี

#

Human Resource

เปิดรับสมัครพนักงานที่มีความสนใจ

บริษัทสรณ์พิบูรณ์ เปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการหารายได้ที่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตได้ มีทั้งแบบพนักงานประจำ และฟรีแลนซ์ เปิดรับตั้งแต่ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป ผู้มีความสนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านเว็บ หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-123-4567

ข้อมูลเพิ่มเติม >

TRAINNING A PROFESSIONAL EMPLOYEE

Gallery

ปัจจุบันทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทสรณ์พิบูรณ์ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ในด้านต่างๆ อย่างเช่น ความรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ฯลฯ โดยมีการจัดฝึกอบรมพนง.อยู่เสมอ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้...

CREATE PERSONALISED CV

HELP YOUR NEXT CAREER MOVE MORE SMOOTHER AND MORE EFFICIENT

ss normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in theirss normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like../p>

Read more >

#